Perlacon on osa

FCG Finnish Consulting Group Oy:tä:

Tutustu:

https://www.fcg.fi/toimiva-organisaatio/kuntatalous  

 

 

14.5.2020

FCG ostaa Perlaconin

Monialakonserni FCG Finnish Consulting Group Oy ostaa Perlacon Oy:n. Kaupan myötä kuntatalousanalyysiä, -tulkintaa ja toimenpiteiden implementointia on saatavilla yhdestä paikasta.

 

”Kaupan myötä kykenemme tarjoamaan Suomen kunnille kokonaispalvelua kuntatalouden palveluissa. Vahvuutemme yhdessä on erityisesti siinä, että kykenemme analysoimaan kuntien taloustietoja ja johtamaan siitä käytännön toimenpiteitä. Muita vastaavia toimijoita markkinassa ei ole,” sanoo Perlacon Oy:n hallituksen puheenjohtaja, HT Eero Laesterä.

 

Kuntien taloustilanne oli ongelmallinen jo ennen koronavirusta, ja viruksen aiheuttamien välittömien ja välillisten kulujen ja tulonmenetysten vuoksi tilanne on heikentynyt entisestään. Kuntalaisen näkökulmasta tiukentunut taloustilanne näkyy usein heikentyneinä palveluina ja veroasteen nostamisena.

 

Nykyisessä kuntataloustilanteessa kyky analysoida ja johtaa talousdatasta toimenpiteitä on kunnille erityisen tärkeää.

 

”Kunta-alan asiakkaillamme on selkeä tarve saada apuja taloustilanteensa tasapainottamiseen. Perlacon on kuntatalousalan kärkitoimija Suomessa, ja yhdessä kykenemme tarjoamaan ylivertaista apua kuntien talouskriisin tueksi. Kauppa on tehty strategiamme lähtökohdista ja on investointi tulevaisuuteen alueella, joka on asiakkaillemme erityisen kriittinen,” sanoo FCG Finnish Consulting Group Oy:n toimitusjohtaja Mari Puoskari.

 

FCG:n kuntataloustarjooma kulkee FCG-Perlacon -nimen alla toistaiseksi. Ensimmäinen kehityshankeemme yhtenä tiiminä tulee olemaan koronaviruksen aiheuttamien taloudellisten ja toiminnallisten vaikutusten kokonaisanalyysi, jolla tuetaan erityisesti kuntien talousarviovalmistelua muuttuneessa tilanteessa. Palvelu toimii tietojohtamisen välineenä kunnissa.

 

Perlaconin liikevaihto vuonna 2019 oli 1,26 MEUR. Yhtiö työllistää 10 henkeä. Kaikki yhtiön työntekijät siirtyvät FCG-konsernin palvelukseen.

 

Lisätietoja

 

Mari Puoskari

toimitusjohtaja, FCG Finnish Consulting Group Oy

puh. 050 037 2595, mari.puoskari@fcg.fi

 

Eero Laesterä
HT hallituksen puheenjohtaja, Perlacon Oy

puh. 0400 735 772, eero.laestera@perlacon.fi

 

Päivi Allenius

markkinointi- ja viestintäjohtaja, FCG Finnish Consulting Group Oy

puh. 040 753 7374, paivi.allenius@fcg.fi